Czym jest discovery marketing?

Discovery marketing, znany również jako marketing odkrywczy, to strategia marketingowa, która koncentruje się na docieraniu do potencjalnych klientów na etapie, kiedy nie są jeszcze świadomi swoich potrzeb lub konkretnych produktów, które mogłyby te potrzeby zaspokoić. Celem tej strategii jest „odkrycie” przez klientów nowych produktów lub usług, które mogą wzbudzić ich zainteresowanie i ostatecznie prowadzić do zakupu.

Kluczowe elementy discovery marketingu:

 • Content marketing - tworzenie wartościowych i angażujących treści, które przyciągają uwagę odbiorców. Mogą to być artykuły blogowe, filmy, posty w mediach społecznościowych, infografiki itp. Treści te są często projektowane tak, aby edukować, inspirować i angażować potencjalnych klientów.
 • Media społecznościowe - wykorzystanie platform takich jak Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn i innych do promowania treści i angażowania się z użytkownikami. Media społecznościowe są idealnym miejscem do odkrywania nowych produktów dzięki szerokiemu zasięgowi i możliwościom virali.
 • Reklama discovery - reklamy, które są dopasowane do zainteresowań użytkownika, czyli do tematów, na jakie reaguje. Taki rodzaj działań pomaga w subtelniejszy sposób przyciągać uwagę użytkowników.
 • Influencer marketing - współpraca z influencerami, którzy mają duże grono lojalnych obserwatorów. Dzięki rekomendacjom influencerów, marki mogą dotrzeć do nowych grup odbiorców i wzbudzić ich zainteresowanie swoimi produktami.
 • Reklamy wideo - wykorzystanie krótkich, angażujących filmów, które mogą być promowane na platformach takich jak YouTube, Instagram czy TikTok. Filmy te są często łatwiejsze do przyswojenia i mogą skutecznie przyciągać uwagę potencjalnych klientów.

Korzyści discovery marketingu

 1. Zwiększenie świadomości marki - pomaga w budowaniu rozpoznawalności marki wśród nowych klientów.
 2. Zwiększenie ruchu na stronie - angażujące treści mogą prowadzić użytkowników na stronę internetową lub bezpośrednio do oferty sprzedażowej firmy na platformie naffy.
 3. Poszerzenie bazy klientów - docieranie do osób, które mogą nie być świadome, że potrzebują konkretnego produktu lub usługi, może prowadzić do zdobycia nowych klientów.
 4. Budowanie relacji - angażowanie użytkowników na wczesnym etapie ich podróży zakupowej może prowadzić do silniejszych, długotrwałych relacji.
 5. Lepsze zrozumienie klienta - jest kluczowym elementem skutecznego marketingu i obejmuje zbieranie oraz analizowanie danych, które pomagają w poznaniu potrzeb, preferencji i zachowań konsumentów. Dzięki temu firmy/twórcy cyfrowi mogą dostosowywać swoje produkty, usługi i komunikację do oczekiwań swoich klientów.
 6. Minimalizacja ryzyka - discovery marketing polega na stosowaniu strategii i narzędzi, które pomagają markom identyfikować, oceniać i zarządzać potencjalnymi zagrożeniami.

Jak przeprowadzić fazę discovery?

Przeprowadzenie skutecznej fazy discovery wymaga współpracy, dokładnej analizy i otwartości na zmiany. Poprawne przeprowadzenie tego etapu zapewnia solidne podstawy dla dalszych prac projektowych i minimalizuje ryzyko niepowodzenia projektu. Skup się na następujących działaniach:

 • Określenie celów - wyraźnie zdefiniuj, co chcesz osiągnąć podczas fazy discovery. Mogą to być cele takie jak zrozumienie potrzeb użytkowników, identyfikacja problemów, określenie kluczowych funkcji produktu itp.
 • Ustalanie zakresu - określ granice projektu, aby uniknąć rozproszenia i skupić się na kluczowych aspektach.
 • Badania pierwotne - przeprowadź własne badania, aby zebrać dane bezpośrednio od użytkowników. Mogą to być wywiady, ankiety, obserwacje czy webinar.
 • Badania wtórne - analizuj istniejące dane i raporty, które mogą dostarczyć cennych informacji o rynku, konkurencji i użytkownikach.
 • Tworzenie person - opracuj szczegółowe profile użytkowników, które reprezentują różne segmenty Twojej grupy docelowej. Persony pomagają zrozumieć potrzeby, cele i zachowania użytkowników.
 • Mapowanie ścieżek użytkownika - stwórz mapy podróży użytkowników, aby zidentyfikować kluczowe punkty kontaktu i potencjalne problemy.
 • Benchmarking - przeprowadź analizę konkurencji, aby zrozumieć, jakie rozwiązania są już dostępne na rynku i jakie są ich mocne oraz słabe strony.
 • SWOT Analysis - wykorzystaj analizę SWOT, aby ocenić pozycję swojej firmy/marki w kontekście konkurencji i zidentyfikować unikalne przewagi.
 • Elastyczność - bądź gotów do adaptacji i modyfikacji planów na podstawie nowych informacji i feedbacku od użytkowników.

Pamiętaj, ze powyższe działania nie muszą być realizowane krok po kroku. Strategia musi zostać dostosowana do Twoich założeń i celu, jaki chcesz osiągnąć.