Rodzaje rozliczeń sprzedaży ebooków

Rozliczenia sprzedaży ebooków mogą przybrać różne formy, a wybór odpowiedniej metody zależy przede wszystkim od lokalnych przepisów podatkowych, jednakże nie można zapominać o uwzględnieniu preferencji autora lub wydawcy. Skuteczne zarządzanie rozliczeniami ma kluczowe znaczenie zarówno dla właściwego przestrzegania przepisów podatkowych, jak i dla optymalizacji finansów. Dlatego warto zastanowić się, jak najlepiej rozliczyć sprzedaż ebooka, biorąc pod uwagę własną sytuację.

Jak rozliczyć sprzedaż ebooków? Najpopularniejsze rodzaje rozliczeń sprzedaży ebooków przedstawiam poniżej.

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana to inaczej sprzedaż bez firmy. Jest to wygodne rozwiązanie dla osób, które wolą uniknąć zobowiązań, które niesie za sobą prowadzenie działalności gospodarczej. Legalna sprzedaż ebooków rozliczana bez firmy jest możliwa, jeśli przychód miesięczny ze sprzedaży nie przekroczy kwoty wolnej od podatku 3181,50 zł (dane na kwiecień 2024). W takiej sytuacji nie płaci się podatku od sprzedaży ebooka.

Działalność gospodarcza

Innym sposobem na zaliczenie ebooka jest prowadzenie działalności gospodarczej. Założenie firmy jest możliwe, nawet jeśli przychód miesięczny ze sprzedaży ebooków nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia krajowego (dane na rok 2024), jednak jest wymagane w przypadku przekroczenia tego progu. Sprawdź, ile można zarobić bez działalności.

Sprzedaż ebooków na ryczałcie

Sprzedaż ebooków na ryczałcie to forma opodatkowania, w której podatnik płaci stałą kwotę podatku, bez względu na to, ile ebooków faktycznie sprzedał oraz ile wynosiły jego przychody z tej sprzedaży. W praktyce oznacza to, że twórca nie musi dokładnie śledzić i raportować każdej sprzedaży, co jest dużym ułatwieniem w przypadku małych przedsiębiorców czy autorów publikujących w niewielkiej skali. Podatek od ebooka wynosi 5,5% ryczałtu (dane na rok 2023).

Pamiętaj jednak, że przepisy dotyczące opodatkowania ryczałtowego mogą różnić się w zależności od kraju. Zanim zdecydujesz się na ten rodzaj opodatkowania, skonsultuj się z lokalnym doradcą podatkowym, aby dokładnie zapoznać się z obowiązującymi przepisami i określić, czy jest to dla Ciebie korzystna opcja. Co więcej, monitoruj swoje dochody, ponieważ przekroczenie określonej kwoty przychodu może skutkować koniecznością przejścia na inne formy opodatkowania.

Do sprzedaży ebooków z działalnością gospodarczą możesz wybrać dowolną formę opodatkowania (dane na rok 2024):

 • 5,5% - ryczałt,
 • 12% lub 32% - skala podatkowa,
 • 19% - podatek liniowy.
zarabiaj-na-ebookach-bez-podatku-w-naffy

Przykładowe kody PKD do sprzedaży ebooków

Kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) służą do identyfikacji rodzaju działalności gospodarczej i są używane w celach podatkowych i statystycznych. Dla sprzedaży ebooków odpowiedni kod PKD będzie zależał od konkretnego rodzaju działalności oraz zakresu usług w jej ramach. W kontekście sprzedaży ebooków można wybrać:

 • PKD 58.1 – działalność wydawnicza, w tym również wydawanie książek online,
 • PKD 58.11 – wydawanie książek, broszur, map i atlasów,
 • PKD 58.19 – pozostała działalność wydawnicza,
 • PKD 58.29 – wydawanie katalogów, list i innych materiałów promocyjnych.

Istnieją również kody poboczne, które twórcy ebooków umieszczają obok kodu głównego. Mogą to być np.:

 • 47.91 – sprzedaż przez Internet,
 • 85.60 – działalność wspomagająca edukację,
 • 85.59A – pozaszkolne formy edukacji,
 • 63.12 – działalność portali internetowych.

Pamiętaj, że wybór kodu PKD zależy od charakteru Twojej działalności i jej zakresu. Jednak warto skonsultować się z lokalnym doradcą podatkowym lub organami podatkowymi, które pomogą w wyborze odpowiedniego kodu dla konkretnej sytuacji.

Ile wynosi stawka VAT od sprzedaży ebooków?

Stawka VAT od sprzedaży ebooków zależy od konkretnego kraju i jego przepisów podatkowych. Stawka VAT od sprzedaży ebooków w Polsce wynosi 5%.

W Polsce sprzedaż ebooków jest zwolniona z obowiązkowej rejestracji VAT, jeśli przychody nie przekroczą 200 000 zł. Po przekroczeniu tego progu twórca ma obowiązek rejestracji do podatku VAT, co oczywiście może zrobić również wtedy, gdy ów limit przychodów nie jest osiągnięty.

Usługa elektroniczna – różne rozliczenia VAT-u

Ebook jest nie tylko produktem cyfrowym, należy również do kategorii świadczenia usług drogą elektroniczną, dlatego w zależności od odbiorcy i lokalizacji sprzedaż ebooków podlega różnym zasadom opodatkowania. W tym kontekście możliwe są poniższe przypadki:

 • sprzedaż dla podmiotów w Polsce – w przypadku sprzedaży ebooków dla podmiotów zarejestrowanych w Polsce, obowiązuje opodatkowanie według stawek polskich.
 • sprzedaż dla osoby prywatnej spoza Unii Europejskiej – taka transakcja w Polsce nie podlega opodatkowaniu, co oznacza, że sprzedawca wystawia fakturę z adnotacją “nie dotyczy”, a podatek od ebooka rozliczany jest przez klienta.
 • sprzedaż dla osoby prywatnej w Unii Europejskiej poza Polską – istnieje możliwość rozliczania VAT-u przez sprzedawcę według polskich stawek pod warunkiem, że przychody ze sprzedaży ebooków dla osób fizycznych w Unii Europejskiej łącznie nie przekroczyły kwoty 42 000 zł. W przypadku jej przekroczenia sprzedawca płaci podatek od ebooków wedle stawek, które obowiązują w krajach klientów.
 • sprzedaż dla firmy w Unii Europejskiej i poza nią – podobnie jak sprzedaż dla osoby prywatnej spoza Unii Europejskiej, taka sprzedaż w Polsce nie podlega opodatkowaniu. Oznacza to, że VAT rozliczany jest przez klienta, a polski podatnik wystawia fakturę z adnotację “odwrotne obciążenie”.
 • sprzedaż za pośrednictwem platformy elektronicznej – w tym przypadku kwestia rozliczenia zależy od umowy z platformą. Jeśli ostatecznym odbiorcom Twojego ebooka jest platforma, przez nią powinien być rozliczany VAT. Jeśli jednak odbiorcą jest inny podmiot, stosuje się powyższe zasady opodatkowania w zależności od lokalizacji nabywcy.
podatek-od-ebooka-w-naffy

Jeśli zdecydujesz się sprzedawać swoje ebooki w naffy, sprzedaż możesz rozliczać za pomocą zintegrowanych systemów księgowych, takich jak:

 • Fakturownia,
 • inFakt,
 • iFirma,
 • Fakturowo,
 • FakturaXL.

Przekonaj się sam, jak rozliczyć sprzedaż ebooków w łatwy sposób.

Kasa fiskalna do sprzedaży ebooków?

W przypadku, jeśli sprzedaż ebooka rozumiana jest jako odpłatne udostępnienie treści ebooka za pośrednictwem Internetu, a płatność sprzedający otrzyma w formie przelewu, nie ma konieczności posiadania kasy fiskalnej. Inaczej jest w sytuacji, w której ebook sprzedawany jest na nośnikach danych – wtedy kasa fiskalna jest wymagana do zarejestrowania tego typu sprzedaży. Dowiedz się również, jak sprzedawać ebooki w Internecie.

Jak rozliczyć sprzedaż ebooków? – podsumowanie

Podatek od ebooka to ważny aspekt działalności autorów, wydawców i sprzedawców ebooków. Rozliczenia podatkowe mogą być zawiłe i różnić się w zależności od formy prowadzenia działalności i rodzaju klientów. Z tego powodu tak kluczowe jest zrozumienie lokalnych przepisów podatkowych i skorzystanie z pomocy specjalistów, takich jak doradcy podatkowi czy księgowi.

Niezbędne jest także monitorowanie zmian w przepisach podatkowych, które mogą wpływać na opodatkowanie sprzedaży ebooków. W miarę jak branża publikacji cyfrowych ewoluuje, przepisy również mogą ulec zmianie, co może mieć wpływ na obowiązki podatkowe, które mogą wpłynąć na efektywność finansową. Rozważając, jak rozliczyć sprzedaż ebooków, warto wziąć pod uwagę optymalizację podatkową i strategie zarządzania finansami.

FAQ

1. Jaki podatek od ebooka?

Podatek od ebooka zależy od kraju i przepisów podatkowych. Stawka VAT od sprzedaży ebooków w Polsce wynosi 5%. Jeśli przychody nie przekroczą 200 000 zł, sprzedawca nie ma obowiązku rejestrować VAT-u. (dane na rok 2023)

2. Jak sprzedać ebooka bez działalności?

Sprzedaż ebooka bez działalności jest jak najbardziej możliwa, jeśli przychód miesięczny ze sprzedaży nie przekroczy 75% minimalnego wynagrodzenia krajowego, czyli 2700 zł (dane na rok 2023).

3. Jak rozliczyć sprzedaż produktów cyfrowych?

Sprzedaż produktów cyfrowych rozliczana jest w zależności od nabywcy i jego lokalizacji. Rozliczenie sprzedaży dla podmiotów w Polsce następuje według polskich stawek: 

 • sprzedaż dla osoby prywatnej spoza UE oraz dla firmy w UE i poza nią nie jest opodatkowana; 
 • sprzedaż dla osoby prywatnej w UE poza Polską jest rozliczana według polskich stawek, jeśli przychody nie przekroczył 42 000 zł, w innym wypadku sprzedawca płaci podatek według stawek obowiązujących w krajach klientów;
 • sprzedaż za pośrednictwem platformy jest rozliczana przez platformę, jeśli to ona jest ostatecznym nabywcą, jeśli jest nim inny podmiot – stosuje się powyższe zasady opodatkowania.

4. Jak udokumentować i rozliczyć sprzedaż przez Internet?

Sprzedaż przez Internet może być rozliczona na podstawie faktury, którą sprzedawca wystawia nabywcy. Sprzedając ebooki w naffy, możesz wystawiać faktury dzięki wybranemu zintegrowanemu systemowi księgowemu, takiemu jak Fakturowania, inFakt, iFirma, Fakturowo, FakturaXL.