Działalność nierejestrowana limit - czym jest?

Limit działalności nierejestrowanej odnosi się do maksymalnej kwoty przychodów, jaką przedsiębiorca (twórca cyfrowy, marka osobista itp.) może osiągnąć w ciągu roku kalendarzowego, prowadząc działalność gospodarczą bez konieczności jej rejestracji. Te limity są kluczowym elementem określającym, czy działalność może być kwalifikowana jako nierejestrowana, i mają na celu uproszczenie pewnych aspektów prowadzenia małych przedsiębiorstw.  

LIMIT DZIAŁALNOŚCI NIEREJESTROWANEJ NA MARZEC 2024:

 • maksymalny miesięczny przychód wynosi 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Limit przychodów dla działalności bez firmy w 2024 roku zmieni się dwa razy. Od stycznia do czerwca 2024 roku wynosi 3181,50 zł, a od lipca 2024 roku – 3225 zł.

Co to jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana, znana również jako działalność nieewidencjonowana, to forma prowadzenia małej działalności gospodarczej w Polsce, która umożliwia osobom fizycznym rozpoczęcie i prowadzenie określonego rodzaju działalności bez konieczności jej formalnej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) czy płacenia niektórych podatków i składek od początku działalności. Jest to rozwiązanie mające na celu ułatwienie i zachęcenie do legalnego prowadzenia niewielkiej działalności gospodarczej.

Kluczowe aspekty działalności nierejestrowanej obejmują:

 • Limit przychodów - podstawową cechą charakterystyczną działalności nierejestrowanej jest limit przychodów, który nie może zostać przekroczony w ciągu roku kalendarzowego.
 • Brak konieczności rejestracji - osoby prowadzące działalność nierejestrowaną nie muszą rejestrować jej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) ani w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), co znacznie upraszcza proces rozpoczęcia biznesu.
 • Uproszczone zobowiązania podatkowe - w zależności od spełnienia określonych warunków, przedsiębiorcy mogą być zwolnieni z niektórych zobowiązań podatkowych.
 • Brak składek ZUS - przedsiębiorcy prowadzący działalność nierejestrowaną są zwolnieni z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) od tej działalności, o ile nie przekroczą określonego limitu przychodów. Mogą jednak dobrowolnie decydować się na ubezpieczenie.
 • Ograniczenia - istnieją pewne ograniczenia dotyczące rodzaju działalności, którą można prowadzić w ramach formy nierejestrowanej. Sprawdź stronę Ministerstwa Finansów.

Działalność nierejestrowana jest atrakcyjną opcją dla osób chcących przetestować swój pomysł na biznes z minimalnymi formalnościami i kosztami. Jest to jednak opcja przeznaczona dla początkujących (lub osób szukających dodatkowego zarobku online), dlatego przed rozpoczęciem takiej działalności warto dokładnie sprawdzić, czy spełnia ona wszystkie kryteria i czy będzie odpowiednia dla planowanego zakresu działalności.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną w Polsce?

W Polsce działalność nierejestrowaną może prowadzić każda osoba fizyczna, która spełnia określone warunki prawne. Przepisy regulujące prowadzenie działalności gospodarczej i działalności nierejestrowanej nie wskazują szczególnych cech takiej osoby. Możesz jednak zapoznać się z kluczowymi kryteriami, które umożliwiają prowadzenie takiej formy działalności:

 1. Przychody nie przekraczające ustalonego limitu - działalność nierejestrowana jest możliwa do prowadzenia pod warunkiem, że przewidywane przychody nie przekroczą określonego limitu rocznego.
 2. Brak zatrudnionych pracowników - osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie może zatrudniać pracowników w ramach tej działalności. Jest to opcja przeznaczona wyłącznie dla samozatrudnionych.
 3. Wykonanie działalności osobiście - działalność nierejestrowana musi być wykonywana osobiście przez przedsiębiorcę, co oznacza bezpośrednie świadczenie usług lub prowadzenie działalności gospodarczej przez właściciela.
 4. Działalność nie wymaga wpisu do innych rejestrów - zapoznaj się z przepisami Ministerstwa. Nie poruszamy tej kwestii na naszym blogu z powodu zmieniających się co jakiś czas zapisów prawnych.

Jak ustawić limity przychodów w naffy?

Limity w naffy ustawia się w mniej niż 1 minutę, a na założenia gotowego do zarobku konta zajmie Ci zaledwie 10 minut. Sprawdź, jak ustawić limity przychodów w naffy!

KROK 1: W pierwszej kolejności załóż konto w naffy - używając adresu e-mail na Gmailu. Po przejściu do panelu, dodaj swój pierwszy produkt, ustal cenę, opis usługi, podepnij płatności Stripe (jako osoba fizyczna) i dostosuj wygląd podstrony z produktem lub usługą online.

KROK 2: Kolejnym krokiem jest przejście do zakładki "ustawienia" w prawym dolnym rogu panelu. W sekcji "szczegóły" znajduje się miejsce do ustawienia miesięcznych limitów zarobku. Wszystko co musisz zrobić to wpisać kwotę, wybrać walutę (zł) i zatwierdzić przyciskiem "dodaj limit".

jak-ustawic-dzialalnosc-nierejestrowana-limity-w-naffy

Na ustawienie limitów dla działalności nierejestrowanej w naffy zajmie Ci dosłownie chwilkę, a zapewni sposób i pewność, że Twoje zarobki nie będą kwalifikowały się do obowiązku płacenia wysokich podatków za prowadzoną działalność. To co, kiedy możemy spodziewać się Twojego konta i rozpoczęcia sprzedaży usług i produktów cyfrowych w naffy? :)

Sprawdź również nasz artykuł dotyczący podatku od ebooka.